Monday, May 3, 2010

Class Dinner~♥

Friday,April 30,2010
今天是我们 5H 班的 Class Dinner
坐朋友的车去~
在途中。。。到那里时还早,所以我们就到处走走先

拍很少食物罢了,
食物蛮好吃的
因为我很爱寿司。。。^^


喝了少少酒Christy& m3

Yi Xiang & m3

Zi Xiang & m3


Wai Onn & m3

Damien,Charlene,Yi Xiang& m3


Wai Onn & Yi Xiang


Imran
洁白的牙齿,黑人牙膏的“代言人”Wai Onn,Yi Xiang,Jane, ChristyJane, Christy & m3


过后朋友就差不多全都回了
就去打保龄球~

过后就剩我一人,等我哥载我
回到家已经差不多一点了
累累的一天,可是很开心^^


No comments:

Post a Comment